Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY VYMEZUJÍ OBCHODNÍ VZTAH MEZI NAKUPUJÍCÍM (ZÁKAZNÍKEM) A PRODÁVAJÍCÍM (PROVOZOVATELEM INTERNETOVÉHO OBCHODU MAGSBAGS.CZ).

 
Obchodní podmínky:
 

 Provozovatelem obchodu je Magdalena Hájková, adresou Kopretinová 2377, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 88180093, DIČ: CZ8055260301

Veškeré zboží prodávané v tomto internetovém obchodě pochází z vlastní dílny provozovatele.

Obecná ustanovení Všeobecných obchodních podmínek

Tyto všeobecné obchodní podmínky vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vznikly prostřednictvím e-shopu provozovaném na internetové adrese www.magsbags.cz (dále pouze „e-shop“).

Prodávající je OSVČ, Magdalena Hájková, adresou Kopretinová 2377, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ: 88180093, DIČ: CZ8055260301

1. Kupní smlouva

Kupní smlouva vzniká potvrzením kupujícího na e-shopu www.magsbags.cz řádným vyplněním a potvrzením objednávky prodávajícímu.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Prodávající je povinen kupujícímu potvrdit doručení jeho objednávky na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, na základě dohody s kupujícím, v případě, kdy již není možné výrobek vyrobit. V případě, že kupující již zaplatil za objednané zboží, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na účet, který kupující uvede.

2. Nákup:

V internetovém obchodě je možný buď z webového rozhraní na www.magsbags.cz pomocí tlačítka „Přidat do košíku“ u konkrétního zboží a následným sledováním pokynů ve webovém rozhraní až k dokončení objednávky, anebo odesláním textové závazné objednávky na mail info@magsbags.cz.

Po dokončení objednávky je zákazník automaticky informován potvrzujícím e-mailem, že byla objednávka přijata ke zpracování.

Odeslaná objednávka je brána jako závazná.

Od kupní smlouvy takto vzniklé je možno odstoupit bez udání důvodu do 14ti dnů v souladu se zákonem.

Pokud nebude objednávka uhrazena do 14ti dnů od obdržení potvrzovacího emailu s pokyny k platbě, automaticky se ruší.

Součástí zadání objednávky jsou ze strany zákazníka pravdivě vyplněné údaje – jméno a příjmení, adresa doručení případně adresa fakturační, pokud se tyto liší.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.

3. Platba:

Ceny zboží na e-shopu www.magsbags.cz jsou konečné tj. včetně všech případných daní. K uvedeným cenám jsou pouze připočteny poplatky za dodání zboží viz. Doprava a poštovné.

Způsob úhrady konečné kupní ceny si kupující navolí sám a vše bude uvedeno v kupní smlouvě.

Platbu za zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží může zákazník uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Kopretinová 2377, Brandýs nad Labem; zdarma
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200546373/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s.; zdarma
 • platba kartou prostřednictvím platební brány; zdrama

4. Doprava a poštovné:

Doručení zboží je možno realizovat

 • osobním předáním zboží na adrese provozovny Kopretinová 2377, Brandýs nad Labem
 • odesláním Zásilkovnou na pobočku, při platbě na účet předem, je cena 80Kč
 • odesláním Českou Poštou, jako Doporučená zásilka u objednávek do 900Kč, při platbě na účet předem, je cena 70Kč
 • odesláním Českou Poštou, jako Balík do ruky u objednávek nad 900Kč, při platbě na účet předem, je cena 109,- Kč (s DPH)
 • odesláním Českou Poštou, jako Balík na poštu, při platbě na účet předem, je cena 95,- Kč (s DPH)
 • odesláním Českou Poštou, jako Balík do balíkovny, při platbě na účet předem, je cena 70,- Kč (s DPH)
 • zaslání na dobírku je zpoplatněno 20Kč (s DPH) k ceně poštovného a to v případě zaslání prostřednictvím Zásilkovny na pobočku
 • zaslání na dobírku je zpoplatněno 35Kč (s DPH) k ceně poštovného a to v případě Doporučené zásilky, Balíku na poštu, Balíku do ruky
 • zaslání na dobírku je zpoplatněno 15Kč (s DPH) k ceně poštovného a to v případě Balíku do Balíkovny
 • při objednávce nad 2000,- Kč je poštovné zdarma, poštovné zdarma však neplatí pro poslání na dobírku
 • vyhrazujeme si právo toto upravit dle aktuálních cen ČP
 • zboží vám rádi dopravíme i na Slovensko.
 • Cena poštovného odesláním Českou pštou při platbě na účet předem  je pak 250Kč, na dobírku na Slovensko neposíláme.
 • Cena poštovného odesláním Zásilkovnou při platbě na účet předem  je pak 120Kč, na dobírku na Slovensko neposíláme
 • zboží skladem posíláme nejpozději do 4 pracovních dnů od přijetí platby na náš bankovní účet , případně při zaslání zboží na dobírku.
 • zboží, které není skladem, je vyráběné na zakázku či podle vlastního návrhu pak do 3 týdnů (dodací lhůta bude upřesněná Zboží, které není skladem, je vyráběné na zakázku či podle vlastního návrhu pak do 1 měsíce (dodací lhůta je upřesněná v popisu zboží či vás budeme informovat v potvrzovacím emailu při objednávce). v potvrzovacím emailu při objednávce).

Poštovní zásilku odeslanou je zákazník povinen řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě zjištěných závad zásilku nepřevzít a reklamovat u ČP, následně laskavě informovat provozovatele.

V případě nevyzvednutí objednávky zaslané prostřednictvím České pošty bychom byli nuceni požadovat od zákazníka úhradu nákladů vynaložených na expedici objednávky.

5. Odstoupení od smlouvy

5.1.K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

5.2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

5.3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

5.4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku

5.5. Lhůta k odstoupení dle čl. 5.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete

5.6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

5.7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

5.8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

5.9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

6. Reklamace, záruka a odpovědnost za vady

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží nemá při převzetí žádné vady. Prodávající odpovídá kupujícímu především za to, že v době převzetí má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Taky odpovídá, že se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, že věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, že je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a že věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat odstranění vady, dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího, může poskytnout přiměřenou slevu či odstoupení od kupní smlouvy.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla nebo obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, či nesprávnou údržbou.

Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace. Magdalena Hájková jako prodávající je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Na veškeré zakoupené zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců.

Reklamované zboží zasílejte na naší adresu: Kopretinová 2377, 250 01 Brandýs nad Labem, Česká republika. 

7. Lhůta pro vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem (tj. od přijetí reklamace buď osobně, nebo od přijetí poštovní zásilky s reklamovaným zbožím). V případě komplikací, je možná domluva se zákazníkem na případné delší dodací lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

8. Ostatní ustanovení

V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, především Občanského zákoníku a Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky.

Na přání zákazníka mohou být osobní údaje z databáze vymazány.

Další informace týkající se ochrany osobních údajů naleznete na adrese https://www.magsbags.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Kupující má v případě sporu právo navrhnout prodávajícímu mimosoudní řešení sporu např. prostřednictvím Sdružení obrany spotřebitelů (viz http://www.asociace-sos.cz/reklamace-a-bezplatne-mimosodni-reseni-spotrebitelskeho-sporu/). Prodávající může souhlasit s takto navrženým mimosoudním řešením vyvstalého sporu. V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud. Má-li kupující za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitele ze strany prodávajícího, má právo se obrátit se svou stížností na Českou obchodní inspekci, případně na věcně příslušný živnostenský úřad.

9. Závěrečná ustanovení

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

V případě nejasností je možné kontaktovat prodejce na tel. 604325154, nebo písemnou formou na info@magsbags.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 22. června 2023